Προτάσεις του Λ.Α.Ο.Σ για τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας!

Από http://www.laos.gr/

Θεωρούμε ότι η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι πολύ-επίπεδη και ανάλογες πρέπει να είναι και οι δράσεις που χρειάζεται να αναληφθούν για την αντιμετώπισή της. Οι δράσεις που προτείνουμε, είναι:

Α. Για το δημόσιο χρέος:

·         Tο ελληνικό πρόβλημα -που σαφώς είναι και πρόβλημα της Ευρώπης- δεν θα μπορέσει να επιλυθεί εάν δεν υπάρξει μία συνολική ευρωπαϊκή πολιτική λύση, μέρη της οποίας θα μπορούσαν να είναι:

o   ένα ευρωπαϊκό αναπτυξιακό σχέδιο τύπου «Μάρσαλ»

o   η έκδοση ευρωομολόγων

o   η θεσμική δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης

·         Εξεύρεση συμμαχιών εντός της ΕΕ, ειδικά με τις χώρες που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία ακόμα και Γαλλία), ώστε μία συνολική οριστική λύση να βρει μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ερείσματα και να υλοποιηθεί

·         Κεφαλαιοποίηση όλου του χρέους σε ένα ενιαίο ομόλογο πολύ μεγάλης διάρκειας, 10ετής περίοδος χάριτος και εξόφλησή του στο ακέραιο με 5% του ΑΕΠ (περίπου 10 δις το χρόνο σήμερα)  και επιτόκιο ίσο με  αυτό της Ε.Κ.Τ.

·         Διεκδίκηση της ελαστικοποίησης των κριτηρίων του Μάαστριχτ μαζί με τις άλλες χώρες της Μεσογείου που υποφέρουν και έκδοση ευρωομολόγου.

·         Προσδιορισμός της ζημίας από το επαχθές χρέος και διεκδίκηση αποζημιώσεων τόσο από τους αντισυμβαλλόμενους (εταιρείες) όσο και από τα πολιτικά πρόσωπα που υπέγραψαν τις επίμαχες αμαρτωλές συμβάσεις.

·         Εισαγωγή δασμού 15% στις εισαγωγές, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, μέσω της φορολογίας του διοξειδίου του άνθρακα, υπέρ της εξόφλησης του χρέους.

·         Μέρος του κόστους των οφειλών μας για εξοπλιστικά προγράμματα να αποπληρωθεί με «travelerchecks» για διακοπές στην Ελλάδα, δηλ. υπό μορφή ανταλλαγής τουριστικού προϊόντος.

·         Διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, του κατοχικού δανείου, αλλά και νέων αποζημιώσεων για τα «λάθη» της Τρόϊκας και της μετατροπή της Ελλάδας και του Λαού της σε πειραματόζωα της Ευρώπης.

·         Επιδίωξη ισοτιμίας Ευρώ – Δολαρίου ένα προς ένα για να είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη απέναντι της Αμερικής. Το σκληρό Ευρώ μας καταστρέφει και οδηγεί τη χώρα στην απόλυτη φτώχια και εξαθλίωση.

·         Εξέταση των πολιτικών πρακτικών και δηλώσεων που έφεραν τη χώρα εδώ που βρίσκεται σήμερα και εφ’ όσον διαπιστωθεί δόλος, δίωξη των υπευθύνων για εσχάτη προδοσία.

Β. Για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας:

·         Συγκέντρωση όλων των ακινήτων του Δημοσίου προς αξιοποίηση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, στο οποίο θα επενδύσουν εγχώριοι και ξένοι επενδυτές. Σε 6 μήνες το πολύ θα έχει αποδώσει έσοδα για το κράτος. Εν συνεχεία, η αξιοποίηση αυτής της περιουσίας θα φέρει κέρδη στους επενδυτές. Έτσι, και κέρδη θα αποκομίσουμε, και η περιουσία θα παραμείνει στην κυριότητα του Δημοσίου

·         Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών ταμείων.

·         Λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια, συμμετοχές του Δημοσίου σε εισηγμένες και μη εταιρίες, πρέπει να ομαδοποιηθούν σε χαρτοφυλάκια, που θα τα διαχειριστούν ειδικοί για να μεγιστοποιηθεί η απόδοσή τους. Κι αυτό για να μην καταλήξουν σε διαδικασία εκποίησης, όπως γίνεται μέχρι τώρα.

·         Αξιοποίηση Κληροδοτημάτων:  Έχουμε 60 δις σε κληροδοτήματα που από το 1938 μένουν ακαθάριστα και δεν τα έχει αξιοποιήσει η Πολιτεία.

Γ. Για τα κερδοσκοπικά παιχνίδια και τους οίκους αξιολόγησης:

·         Αγωγή από την ελληνική κυβέρνηση κατά των οίκων αξιολόγησης (ΝΣΚ) και διεκδίκηση αποζημιώσεων.

Δ. Για την ανάπτυξη-ανταγωνιστικότητα:

·         Δεν είναι δυνατόν να αντέξει ένα ΑΕΠ όταν βασίζεται κατά 80% στην κατανάλωση. ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ για να αυξήσουμε την πίτα και να ενισχυθεί το ΑΕΠ.

·         Όχημα για να βγούμε από τη στενωπό είναι το τρακτέρ! Να στραφούμε και να βασιστούμε ξανά στους αγρότες μας. Πρέπει να γυρίσουμε τώρα 50 χρόνια πίσω για να πάμε μετά άλλα 50 χρόνια μπροστά!

·         Όποια επιχείρηση είναι 100% εξαγωγική, να μην επιβαρύνεται με διάφορες εισφορές υπέρ τρίτων. Έτσι θα μειώσουμε το κόστος των προϊόντων μας.

·         Προσδιορισμός και έλεγχος των συνόρων για λαθραία προϊόντα που έρχονται από τις τρίτες χώρες της Ανατολής και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα των δικών μας προϊόντων.

·         Απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων που δικαιούμαστε, με ορθολογικότερη διαχείριση των κεφαλαίων που διατίθενται για έργα. Ομαδοποίηση των έργων αυτών σε οδικά-ενεργειακά-τηλεπικοινωνιακά ενώ η εθνική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί από ευρωομόλογα αναπτυξιακού έργου.

·         Χρήματα που επιστρέφουν οι τράπεζες από αυτά που πήραν για ενίσχυση της ρευστότητάς τους, να ανακατευθύνονται για χρηματοδότηση του Αναπτυξιακού Νόμου.

·         Διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία από τις τράπεζες που έχουν αντλήσει περίπου 150 δις από την ΕΚΤ με κρατικές εγγυήσεις-ενισχύσεις. Ο ΛΑ.Ο.Σ. έχει μελετήσει συγκεκριμένο σχέδιο για την τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρηματικών προτάσεων, με ευνοϊκούς όρους για τον επιχειρηματία και ταυτόχρονη κατοχύρωση των χρημάτων των τραπεζών.

·         Κέρδη που επανεπενδύονται στην επιχείρηση και παραμένουν στη χώρα να μη φορολογούνται.

·         Εισαγωγή αφορολόγητου στα κέρδη, για τις Μικρό – Μεσαίες Επιχειρήσεις ανάλογου με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν.

·         Επανεξέταση του φορολογικού συστήματος, με γνώμονα την Απλότητα και τη Σαφήνεια του, προκειμένου να αντιμετωπισθούν όλες οι υπάρχουσες αδικίες και στρεβλώσεις.

·         Όχι στην αύξηση των φόρων, ιδίως στα καύσιμα, διότι τέτοιους φόρους τους πληρώνουν και οι φτωχοί και οι κατέχοντες, ενώ τελικά πλήττουν την ανταγωνιστικότητα.

·         Εισαγωγή εναλλακτικών καυσίμων (Αέριο ή Βιοντήζελ κλπ) για χρήση σε επαγγελματικές δραστηριότητες.

·         Να ενισχύσουμε την παραγωγή και να κινηθούμε προς την ίδρυση παραγωγικών μονάδων αντί της ενίσχυσης της κατανάλωσης εισαγομένων προϊόντων και τη μονομερή ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών.

·         Παράταση κατά 5- 10 χρόνια των συμβάσεων των εργοληπτών του δημοσίου με ανταπόδοση την κατασκευή μεγάλων έργων με αυτοχρηματοδότηση, με αντάλλαγμα τη μείωση του κόστους χρήσης των έργων αυτών από τους πολίτες. 

·         Σαφές νομικό πλαίσιο, για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας  και να επιταχύνονται οι διαδικασίες στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα, με τον καλύτερο τρόπο για το Δημόσιο Συμφέρον. Ο ΛΑ.Ο.Σ. έχει εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο για τη μεθοδολογία της εκπόνησης των μελετών και το είδος των διαγωνισμών  για τα Δημόσια Έργα, που θα γίνονται με την εποπτεία και τη συμβολή της ΜΟΜΑ.

·         Λήψη μέτρων για να βγει το χρήμα από το «σεντούκι» και να μπει στην πραγματική οικονομία αντί της παραοικονομίας.

·         Κατάργηση του πόθεν έσχες στην οικοδομή. Έτσι, μέχρι σήμερα, θα είχαν αξιοποιηθεί 100 δις στην οικοδομή και το κράτος θα είχε κερδίσει το 25% από αυτά.

·         Να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε ότι, μόνο αφού εξαντληθούν τα αποθέματα προϊόντων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα γίνεται εισαγωγή από τρίτες χώρες. Είναι γεμάτες οι αποθήκες μας.

·         Ώθηση στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, μέσα από την ενεργειακή διασύνδεση των Νήσων με το Εθνικό Δίκτυο, για αξιοποίηση του τεραστίου Αιολικού Δυναμικού του Αιγαίου με θαλάσσια αιολικά πάρκα,  σε συνδυασμό με Αντλητικές Υδροηλεκτρικές Μονάδες, για σταθεροποίηση του ενεργειακού συστήματος. Ενώ είμαστε η χώρα με τις καλύτερες συνθήκες αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μόνο ένα ελάχιστο μέρος της καταναλωμένης ενέργειας προέρχεται από αυτές.

·         Αξιοποίηση, κατά προτεραιότητα, των εγχωρίων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του Λιγνίτη με χρήση νέων τεχνολογιών, όπως Αεριοποίηση ή Καύση Ρευστοποιημένου Στρώματος.

·         Εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, με άμεση ανακήρυξη ΑΟΖ, στον Ο.Η.Ε. με βάση τη Συνθήκη του MONTEGO BAY και τις Μέσες Γραμμές. Στη συνέχεια να γίνουν οι διμερείς συμφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΖ με τις εμπλεκόμενες χώρες.

·         Ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον με απλό, σταθερό και ευνοϊκό φορολογικό σύστημα καθώς και ξεκάθαρες αρμοδιότητες της κυβέρνησης ως προς τις επενδύσεις και τις απαιτούμενες προδιαγραφές τους.

·         Νέο πλαίσιο για τη διεξαγωγή των πορειών και των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας, ώστε να μην παραλύει η οικονομική δραστηριότητα από αυτές. Δεν θέλουμε να στρέφεται η μία ομάδα πολιτών εναντίον της άλλης, αλλά να μπορούν να συνυπάρχουν.

Ε. Για τα Δημόσια έσοδα και τη μείωση του ελλείμματος:

·         Πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων που στερεί έως 1 δις το χρόνο από τα κρατικά ταμεία.

·         Έχουμε μελετήσει σχέδιο Εθνικού Οικοδομικού Κανονισμού και Χρήσεων Γης, με το οποίο θα σταματήσει η ομηρία των πολιτών και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, τόσο για τα ακίνητα, όσο και για τις επενδύσεις.

·         Άμεση άρση των όποιων περιοριστικών μέτρων για τον «επαναπατρισμό» κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να αποφύγουμε τον «στραγγαλισμό» στην ρευστότητα των τραπεζών, ο οποίος πιθανότατα να οδηγήσει σε κατάρρευση κάποιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Κίνητρο για τον επαναπατρισμό η μηδενική φορολογία.

·         Μείωση κατά 50% της βουλευτικής αποζημίωσης αλλά και της κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων, ως συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης προς το χειμαζόμενο ελληνικό λαό.

·         Πάταξη του παραεμπορίου των μεταναστών που ο τζίρος του φτάνει τα 20 δισεκατομμύρια

·         Χάνουμε περίπου 12 δις ετησίως από τα χρήματα που στέλνουν στις χώρες τους οι μετανάστες. Πρόταση:Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε πράξη εξαγωγής συναλλάγματος από αλλοδαπούς.

·         Μείωση του ΦΠΑ με ενιαίο χαμηλό συντελεστή, εισπραττόμενο στο ταμείο.

Στ. Για τις τράπεζες:

·         Ανά-κεφαλαιοποίηση τραπεζών λόγω PSI, να γίνει με μετοχές που θα πάρει το Δημόσιο και θα τις μεταβιβάσει στα ασφαλιστικά ταμεία και ομολογιούχους  που έχουν πληγεί εξίσου, αλλά δεν έχουν ανά-κεφαλαιοποιηθεί.

·         Συγχώνευση τραπεζών με δύο πυλώνες, έναν κρατικό και έναν ιδιωτικό. Όποια τράπεζα δεν αντέχει, κρατικοποιείται.

·         Παλιννόστηση κεφαλαίων του εξωτερικού και κρυμμένα κεφάλαια του εσωτερικού: Νομιμοποίηση τους, χωρίς φορολόγηση, με μόνο όρο με το 25% αυτών να αγοράζονται ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

·         Αναλογική σχέση μεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων και επιτοκίου καταθέσεων, σε συνάρτηση με το επιτόκιο διατραπεζικού δανεισμού.

·         Σεισάχθεια: Διαγραφή των χρεών που συσσωρεύτηκαν μέσα από τις διάφορες καταχρηστικές και τοκογλυφικές πρακτικές του Τραπεζικού Συστήματος

·         Νέο ξεκίνημα: Ανά πάσα στιγμή, ο οποιοσδήποτε έχει δάνειο να μπορεί, εάν βρει τον τρόπο, να το εξοφλήσει…Πρέπει να φύγει το πέναλτι των τόκων υπερημερίας σε αυτήν την περίοδο της δοκιμασίας και να γίνει αναρρύθμιση των δόσεων και της διάρκειας των δανείων, αναλόγως των νέων οικονομικών δυνατοτήτων των δανειοληπτών, εφ’ όσον αυτοί δεν έχουν ευθύνη για την αλλαγή των όρων της ζωής τους (μείωση αποδοχών, ανεργία).

·         Τόκοι υπερημερίας, να λογίζονται μόνο στο ληξιπρόθεσμο τμήμα ενός δανείου και κανένα δάνειο δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμο στο σύνολο του αν δεν έχει παρέλθει η συμβατική ημερομηνία εξόφλησης του.

·         Όχι στον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις του δανειολήπτη προς τις Τράπεζες θα σταματούν με την εκποίηση της συμφωνημένης υποθήκης.

·         Οικονομικές υποχρεώσεις δανειοληπτών προς τις τράπεζες, δεν κληρονομούνται, πέραν της εκποίησης της συμφωνημένης υποθήκης ή της ανάληψης των οικονομικών υποχρεώσεων από τους κληρονόμους με νέα δανειακή σύμβαση.

·         Πίεση για διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά ως αντιστάθμισμα των κρατικών ενισχύσεων που πήραν και μείωση επιτοκίων.

·         Διαγραφή από τις λίστες του Τειρεσία της πλειονότητας των επιχειρηματιών, που δεν αποτελούν καθ’ έξη παραβάτες, αλλά κατέληξαν εκεί λόγω οικονομικών δυσκολιών.

·         Απαγόρευση της μεταβίβασης στοιχείων σύμβασης δανείου προς τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγγραφη έγκριση του δανειολήπτη. Δεν είναι δυνατόν να λαβαίνει κάποιος δάνειο από την Χ τράπεζα και να βρίσκεται ξαφνικά να χρωστάει στην Ψ εταιρία στην άλλη άκρη του κόσμου, χωρίς να το γνωρίζει.

Ζ. Για την εργασία-ανεργία:

·         Ενιαίο μισθολόγιο (ίδια αμοιβή για ίδια προσόντα και ίδιες ώρες εργασίας) σε συνδυασμό με Αρχή του 7-πλασίου (καμία αμοιβή να μην είναι μεγαλύτερη από του Προέδρου της Δημοκρατίας, με 1-7 η σχέση κατώτατου-ανώτατου μισθού)

·         Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθός στους δημόσιους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Οι πλεονάζοντες δημόσιοι υπάλληλοι να εξακολουθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να αμείβονται, αλλά να αποδοθούν στην παραγωγή.

·         Όλοι οι άνεργοι, αντί επιδόματος, θα εντάσσονται σε πρόγραμμα κοινωνικής θητείας και θα εργάζονται στη ΜΟΜΑ σε έργα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

·         Αναβίωση της ιδέας του «Περιπτέρου» με άλλη μορφή. Όσοι άνεργοι το επιθυμούν θα κληρώνονται για να τους παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση, μικρές παραγωγικές μονάδες του πρωτογενούς τομέα, οι οποίες θα κατασκευάζονται από την ΜΟΜΑ.

·         Καταγγελία του «Δουβλίνο ΙΙ» και παραμονή στην Ελλάδα πολιτών χωρών εκτός Ε.Ε. βάση ποσόστωσης και δεξιοτήτων.

·         Νεοπροσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο να μην είναι μόνιμοι αλλά πενταετούς συμβάσεως.

·         Πρόβλεψη να συμφωνούν εργοδότες και εργαζόμενοι έτσι ώστε η τυχόν μείωση του μισθού τους να μπορεί να δίνεται σε πόντους-μετοχές στην επιχείρηση. Έτσι, θα τους επιστρέφεται το ποσό της μείωσης ως μέρισμα επί των κερδών της επιχείρησης.

Η. Για την Υγεία και την ασφάλιση:

·         Ριζοσπαστική αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος, με επιβολή ενός ειδικού τέλους επί της κατανάλωσης, εισπραττόμενο παράλληλα με το Φ.Π.Α. από τις εφορίες. Αυτό θα πηγαίνει μέσω ειδικού κωδικού από το δημόσιο ταμείο απ ευθείας σε έναν ενιαίο κρατικό φορέα για την ασφάλιση και την υγεία. Έτσι ξεπερνιέται το πρόβλημα που δημιουργείται στα ταμεία λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές εξαρτώνται πλέον από την συνολική οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Παράλληλα μειώνεται η τεράστια γραφειοκρατία του υπάρχοντος Ασφαλιστικού Συστήματος, η οποία απορροφά το 50% των εισφορών.

·         Κάρτα υγείας για δωρεάν πρόσβαση, όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

·         Ποσόστωση 15% στις κλίνες των ιδιωτικών κλινικών για πολίτες με χαμηλά εισοδήματα.

·         Δημόσια Νοσοκομεία με ιδιώτες μάνατζερ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της σπατάλης.

Θ. Για την παιδεία

·          Υποχρεωτική δωδεκαετής δωρεάν παιδεία, με ενιαίο Λύκειο Πρακτικής, Κλασσικής και Επαγγελματικής κατευθύνσεως.

·         Θεσμοθέτηση της συγκριτικής βαθμολογίας και Εθνικού Απολυτηρίου Λυκείου.

·         Ανώτατη Παιδεία χωρίς περιορισμό στις εισαγωγές, αλλά με όριο αποτυχιών κατά μάθημα για συνέχιση της φοίτησης.

·         Ποσόστωση 15% στις θέσεις φοίτησης ιδιωτικών ΑΕΙ για υπότροφους φοιτητές με χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα.

Ι. Για την αγορά-παραγωγή:

·         Επιβολή ορίου στο ανώτατο ποσοστό μικτού κέρδους των εμπορικών επιχειρήσεων, βάση στατιστικών στοιχείων σε σχέση με το εμφανιζόμενο κόστος τους και αναλόγως του μεγέθους τους, πέρα από το οποίο θα ελέγχονται για κερδοσκοπικές πρακτικές.

·         Μείωση των τιμών –που θα σημαίνει κοινωνικός μισθός για το λαό που του κόβεται το εισόδημα- με την πάταξη των καρτέλ και τον περιορισμό των τριγωνικών συναλλαγών των πολυεθνικών, από τις οποίες έχουμε μεγάλη διαρροή κεφαλαίων και φοροδιαφυγή.

·         Επιχειρηματίας που του επιβλήθηκε πρόστιμο από την Εφορία, να καταβάλλει το 1/3 αυτού για να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και όχι το 50%, που δίνει σήμερα. Επίσης, να έχει το δικαίωμα να το δίνει σε μορφή εγγυητικής τραπεζικής επιστολής.

·         Εγγραφή των εσόδων και απόδοση του Φ.Π.Α. να γίνεται με τα παραστατικά εξόφλησης και όχι με τα παραστατικά τιμολόγησης-αποστολής του προϊόντος. Έτσι δεν προπληρώνουν οι επιχειρήσεις φόρους για χρήματα που δεν έχουν εισπραχθεί.

·         Πίεση για διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά από τις τράπεζες ως αντιστάθμισμα των κρατικών ενισχύσεων που πήραν και μείωση επιτοκίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

·         Διαγραφή από τις λίστες του Τειρεσία της πλειονότητας των επιχειρηματιών, που δεν αποτελούν καθ’ έξη παραβάτες, αλλά κατέληξαν εκεί λόγω οικονομικών δυσκολιών.

·         Διατίμηση των προϊόντων πρώτης ανάγκης για να μπορέσει να ανταπεξέλθει αυτός που ανήκει στα δυόμισι εκατομμύρια των φτωχών.

·         Πάταξη των καρτέλ –κυρίως των πολυεθνικών αλυσίδων (σουπερμάρκετ –καταστήματα ηλεκτρικών ειδών κλπ)

·         Έκπτωση διαφημίσεως για τα Ελληνικά προϊόντα στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Μείωση φόρου σε όποιον έχει ελληνική επιγραφή στο μαγαζί του.

·         Νέες ευκαιρίες και ιδέες να δοθούν στους αγρότες για νέα προϊόντα και καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους.

·         Καλαίσθητα περίπτερα, μπορούν να γίνουν σε όλη την εθνική οδό, με κατάλληλους χώρους στάθμευσης και να πωλούν εκεί οι αγρότες την πραμάτεια τους, χωρίς τον μεσάζοντα ο οποίος βγάζει 400 με 500% επάνω.

·         Εκπαίδευση πολιτών μέσα από ενημερωτικά προγράμματα για την ανάπτυξη μιας νέας ορθολογιστικότερης καταναλωτικής συνείδησης.

Κ. Για τον τουρισμό:

·         Διαμόρφωση των υποδομών για ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση κάθε σημείου της Ελληνικής επικράτειας που έχει κάτι να επιδείξει. Η Ελλάδα είναι ολόκληρη ένα μουσείο με ευρήματα από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι και Σήμερα. Αυτά, μαζί με τις φυσικές ομορφιές της πατρίδας μας, μπορούν να αποτελέσουν ένα νέο πόλο έλξης τουριστών τόσο από τις παραδοσιακές χώρες προέλευσης, όσο και από νέες αγορές κυρίως της Άπω Ανατολής.

·         Θέσπιση δρομολογίων με απευθείας γραμμές ΤΣΑΡΤΕΡ ή άλλων μέσων για όλους τους σημαντικούς και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως: Δελφούς, Σούνιο, Αρχαία Ολυμπία, Μυκήνες κτλ.. με παράλληλη ανάπτυξη της σχετικής υποδομής

·         Συνεδριακός και εν γένει Θεματικός τουρισμός: Πολλές πόλεις δεν έχουν τέτοια δυνατότητα και μόνο το 10% των νομών της χώρας –είναι ζήτημα εάν- δραστηριοποιείται σε αυτό το είδος τουρισμού, το οποίο προσφέρεται για ανάπτυξη, και ετήσια προοπτική απασχόλησης.

·         Αξιοποίηση της τουριστικής - συνεδριακής υποδομής σε αρχαιολογικούς χώρους, σε περιόδους εκτός εποχής, για διεξαγωγή σχετικών μαθημάτων και  εκπαιδευτικών επισκέψεων φοιτητών αρχαιολογικών σχολών ξένων πανεπιστημίων, σε συνεργασία με τα Ελληνικά ΑΕΙ.

Λ. Για τα Εθνικά Θέματα:

·         Πολύ-επίπεδη εξωτερική πολιτική. Δόγμα μας είναι η Ελλάδα να ανήκει εκεί όπου επιτάσσουν τα συμφέροντά της και διεκδικούμε αυτά τα οποία μας κατοχυρώνουν οι Διεθνείς Συνθήκες και το Διεθνές Δίκαιο.

·         Αποκλεισμό κάθε ονόματος που θα περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» και διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για αποδοχή της όποιας  λύσης από τον Ελληνικό Λαό.

·         Επίλυση του Κυπριακού προβλήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε. ως διεθνές πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Απαίτηση για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και απομάκρυνση των Δυνάμεων Κατοχής και των Εποίκων.

·         Κατάργηση της απειλής πολέμου (CasusBelli) που προβάλει η Τουρκία κατά της Ελλάδος και αναγνώριση του Διεθνούς Δικαίου  στο Αιγαίο από τους Τούρκους.

·         Κατάργηση του Τουρκικού Προξενείου στη Θράκη με αντίστοιχη κατάργηση του ομολόγου Ελληνικού Προξενείου  Σμύρνης.

·         Απαίτηση για το σεβασμό της Ελληνικής Μειονότητας της Β. Ηπείρου, στη βάση του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας.

·         Εφαρμογή της αρχής του ομόλογου  σε όλες τις σχέσεις της χώρας με τρίτες χώρες.

·         Αντιμετώπιση των προβλημάτων του απόδημου Ελληνισμού, όπου υπάρχει, με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων και τη διατήρηση της Ελληνικότητας του.

·         Είμαστε ριζικά αντίθετοι στην κοσμοθεωρία ης «Παγκοσμιοποίησης», η οποία, μετά τον κόκκινο διεθνισμό, εκπροσωπεί σήμερα το μαύρο διεθνισμό, καλλιεργώντας μια βάρβαρη ανθρωπότητα στην οποία θα βασιλεύει το κέρδος, ο πλούτος και η δύναμη εις βάρος των αξιών και της μοναδικότητας του πολιτισμού των λαών.

Μ. Για την Εθνική Άμυνα

·         Αξιόπιστη Αποτροπή, στο πλαίσιο του δόγματος «Αν θέλεις ειρήνη πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο». Κάθε άλλη πολιτική, απλώς αποθρασύνει τους πιθανούς αντιπάλους με αποτέλεσμα αντίθετο από την επιδιωκόμενη διατήρηση της ειρήνης.

·         Τα κονδύλια για την άμυνα πρέπει να θεωρούνται βασική και άμεση προτεραιότητα του κρατικού προϋπολογισμού.

·         Μείωση των εισαγωγών, κατάργηση των αποσπασματικών αγορών και επιδίωξη της μέγιστης δυνατής τυποποίησης του υλικού των Ε.Δ. στο σύνολό τους.

·         Ανάπτυξη ισχυρής εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας, μέσα από συμπαραγωγές και συμμετοχές σε διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των απαιτήσεων των Ε.Δ. καθώς και άλλων υπηρεσιών που απαιτούν παρεμφερές υλικό.

·         Διασφάλιση της βιωσιμότητας της πολεμικής βιομηχανίας με εφαρμογή του κύκλου Παραγωγή – Αναβαθμίσεις Μέσης Ζωής όπως γίνεται σε όλες τις χώρες που έχουν πολεμική βιομηχανία. Με τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν πολλοί άνεργοι Έλληνες επιστήμονες, θα τονωθεί η Ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα τα αμυντικά μας συστήματα θα είναι λιγότερο ευάλωτα.

 

 

La Famiglia

Designed and Hosted by Smartcomputer.gr