Ανθίζουν οι Ακαδημίες στο Ρύσιο!

Αναπτύσσονται, συνεχώς, οι Ακαδημίες του σωματείου!

Το εξαιρετικό έργο των ανθρώπων της Αναγέννησης Νέου Ρυσίου σε επίπεδο ανάπτυξης του συλλόγου συνεχίζεται, τη φετινή σεζόν… Τα οργανωτικά στελέχη του σωματείου από τον Νομό Θεσσαλονίκης έχουν αποφασίσει την εξάπλωση των αναπτυξιακών τους τμημάτων, γεγονός το οποίο φανερώνεται από το περιεχόμενο της ακόλουθης ανακοίνωσης.

 

«Για πληροφορίες στο Κλειστό γήπεδο του Νέου Ρυσίου,κάθε Σάββατο στις 12.30. Τηλ.γηπέδου 2392072440».