Μια πανέμορφη Βιβλιοθήκη κοσμεί το χωριό του Νομού Καβάλας!  

 

«Πύλη» στη γνώση έχουν, ήδη, ανοίξει, διάπλατα, τα αρμόδια στελέχη του χωριού, Ζυγός Καβάλας, τους τελευταίους μήνες. Με αφορμή την αγάπη τους για το βιβλίο και την πληροφορία, οι άνθρωποι του μακεδονικού τόπου έχουν δημιουργήσει μιας όμορφη Βιβλιοθήκη, η οποία κοσμεί το συγκεκριμένο μέρος. Αναλυτικά, το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, η οποία έχει εκδοθεί από τα υπεύθυνα πρόσωπα του χωριού, σχετικά με το συγκεκριμένο γεγονός.

»Παίρνει σάρκα και οστά η ιδέα της δημιουργίας μιας μικρής Βιβλιοθήκης στο Ζυγός Καβάλας.  Ήδη έχει διαμορφωθεί ένας όμορφος χώρος στο κοινοτικό γραφείο του χωριού. Μια σειρά βιβλίων, κυρίως παιδικών, θα εμπλουτίσουν τις προθήκες της Βιβλιοθήκης. Σύντομα θα είναι και προσιτή στο αναγνωστικό κοινό. Ενώ αρκετοί έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον  να δωρίσουν βιβλία για το νέο αυτό ξεκίνημα του παραρτήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας «Βασίλης Βασιλικός».

 

La Famiglia

Designed and Hosted by Smartcomputer.gr