Για την κατάθεση αιτήσεων στην σκακιστική Ομοσπονδία!

Από http://www.chessfed.gr/

Το ΔΣ της ΕΣΟ στη συνεδρίασή του στις 24/9/2016 καθόρισε, σύμφωνα με το καταστατικό της Ομοσπονδίας, ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων υποβολής των συνδυασμών υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης της ΕΣΟ την  Παρασκευή 9/12/2016 και ώρα 16:00.

 

 

Designed and Hosted by Smartcomputer.gr